ZŠ Klíček, o.p.s.

Donovalská 1863, Praha 4 Chodov
Městská část Praha 4, Praha

Hodnocení prezentace: 68%

Logo školy: ZŠ Klíček, o.p.s.
Sídlo školy:Donovalská 1863, Praha 4 Chodov, 14900
Telefonní číslo (1):+420 272 922 133
Telefonní číslo (2):+420 272 932 631
Faxové číslo:+420 272 922 133
Emailová adresa:klicek@klicek.cz
Internetová adresa:http://www.klicek.cz
Ředitel(ka) školy:David Havelka
Zřizovatel:Obecně prospěšná společnost
Na škole se vyučuje:První a druhý stupeň (1. - 9. třída)
Typ školy:Obecně prospěšná společnost
IČ:25612778
Dny otevřených dveří: Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžařské kurzy
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Tuzemské výlety a exkurze
 • Školní bufet
 • Volně přístupné počítače připojené na internet
 • Volně přístupný bezdrátový internet (WIFI) v budovách školy
 • Zahraniční výlety a exkurze
 • Malý počet žáků ve třídách
 • Zájmové kroužky/kluby
Naše škola:Naším cílem je poskytování nadstandardní péče všem žákům školy. Důraz klademe především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Chceme, aby školní prostředí sloužilo jako centrum setkávání a diskuse mezi žáky, žáků s pedagogy a širokou veřejností. Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou.
Snížený počet žáků ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka. Třídní kolektivy jsou sestavovány vyváženě s cílem maximálního rozvoje žákovy individuality i kolektivu jako celku. Do tříd jsou integrovány děti z odlišných kulturních prostředí, děti s poruchami učení a děti tělesně handicapované. O skladbě vyučovací hodiny rozhoduje učitel podle charakteru práce a momentální schopnosti dětí soustředit se. Do 3. třídy jsou děti hodnoceny slovně. V multikulturním a inkluzivním prostředí se žáci učí vlastní sebedůvěře i vzájemné toleranci a respektování.
Další informace:Naším cílem je poskytování nadstandardní péče všem žákům školy. Důraz klademe především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Chceme, aby školní prostředí sloužilo jako centrum setkávání a diskuse mezi žáky, žáků s pedagogy a širokou veřejností. Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou.
Snížený počet žáků ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka. Třídní kolektivy jsou sestavovány vyváženě s cílem maximálního rozvoje žákovy individuality i kolektivu jako celku. Do tříd jsou integrovány děti z odlišných kulturních prostředí, děti s poruchami učení a děti tělesně handicapované. O skladbě vyučovací hodiny rozhoduje učitel podle charakteru práce a momentální schopnosti dětí soustředit se. Do 3. třídy jsou děti hodnoceny slovně. V multikulturním a inkluzivním prostředí se žáci učí vlastní sebedůvěře i vzájemné toleranci a respektování.

O webu

Spolupracujeme

Partneři

Zakladniskoly.cz
© 2002–2013, Zakladniskoly.cz